Uitdagende leermiddelen basisonderwijs

Schoolconcept

Leren moet vooral leuk, aantrekkelijk en uitdagend zijn. Leermiddelen basisonderwijs dragen daar een groot gedeelte aan bij. Het inzetten van de juiste speel- en leermiddelen op school zorgt ervoor dat kinderen spelenderwijs leren, ervan genieten en op die manier steeds een stapje verder komen in hun ontwikkeling. Leermiddelen moeten niet saai worden, op tijd nieuwe leermiddelen aanbieden aan de leerlingen is belangrijk. Hetgeen wordt aangeboden dient bij de belevingswereld van kinderen aan te sluiten. Er dient dus zeker ook met de leeftijd rekening gehouden te worden. En omdat niet alle kinderen zich op dezelfde manier en in dezelfde tijd ontplooien, dient hun ontwikkeling en groei ook meegenomen te worden bij de keuze welke leermiddelen je het beste kunt aanbieden.

School spullen

Leermiddelen basisonderwijs buiten spelen

Bewegen in de buitenlucht moet steeds meer prioriteit krijgen. Kinderen zitten teveel binnen en bewegen te weinig. Kinderen brengen veel tijd op school door. Daarom ook dient er steeds meer oog te zijn voor leermiddelen basisonderwijs buiten spelen. Bezoek de website van school-concept.nl en bekijk wat er allemaal mogelijk is. Het budget van de school is uiteraard belangrijk. Nieuw aan te schaffen leermiddelen zullen door het team gezamenlijk worden bekeken. Dat kan op de eerder genoemde website. Welke leermiddelen voor buiten spelen zullen het eerste worden aangeschaft. Wat heeft de school al? Welke nieuwe spullen passen binnen jouw school? Er zal door de leerkrachten bij de keuze zeker rekening worden gehouden met de missie en de visie van de school. Je kunt de website ook gebruiken als inspiratie. Wordt het feest van Sinterklaas op school gevierd? Een groepscadeau behoort tot de mogelijkheden.